×

یادآوری‌هایی در مورد خلاقیت و زیبایی شعر


متن سخنرانی محترم ربانی بغلانی در یکی از برنامه‌های کاروان شعر/کانون فرهنگی یسنا  در تورنتو

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

ربانی بغلانی

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.