×

توصیه‌های مفیدی برای پرورش سالم کودکان (1 - . ساله)


مهارت‌هایی مانند برداشتن اولین قدم، لبخند زدن و بای بای کردن با حرکت دست‌ها مراحل بسیار مهمی در رشد و نموی کودکان شیرخوار استند. مراحل رشد، توانایی‌هایی هستند که بیشتر کودکان تا رسیدن به سن مشخصی پیدا می‌کنند. کودکان با بازی کردن، یادگیری، حرف زدن، رفتار و حرکاتی مانند چهار دست و پا رفتن، راه رفتن و پریدن، این مراحل را می‌گذرانند. در این مطلب شما نکات خوبی در مورد پرورش کودکان شیرخوار مطالعه می‌کنید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

افسانه برقعی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.