×

کتاب پشتو (برای دری زبانان) صنف دهم


کتاب پشتو (برای دری زبانان) صنوف دهم مکاتب افغانستان از سوی وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1396 به نشر رسیده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

1 comment(s) so far

1proAbdullah
Posted 1 year ago
عالب

Please login to add comments.