×

شعر


سروده‌یی از بانو حمیرا فیروزی به دوست‌داران شعر.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

jpg

No preview available. Please login to download this file.


About this resource

Author

حمیرا فیروزی

Translator

Learning Resource Type

شعر

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.