×

درس دوم کتاب دری سوادآموزی (ویدیو)


در این کلیپ آموزشی شما نحوه تدریس و هم چنان آموزش نخستین درس کتاب دری سوادآموزی را مشاهده می‌کنید.

 

 

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Download

File Name File Size

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.