×

کمک‌های اولیه (نجات غریق) - ویدیو


در این ویدیوی آموزشی شما می‌آموزید چی گونه به شخصی که در آب غرق شده است، کمک‌های ابتدایی را ارایه کنید. البته، رهنمایی‌هایی که در این ویدیو صورت گرفته است، صرف برای کمک به مصدوم تا زمان رسیدن کمک طبی از سوی افراد آموزش دیده و یا رسانیدن مصدوم به شفاخانه می‌باشد. لطفاً تا زمانی که مطمین نیستند که اقدامات تان می‌تواند مصدوم را کمک کند، از این رهنمایی استفاده نکنید و مصدوم را هر چه زودتر به شفاخانه برسانید این ویدیو کلیپ توسط سکانا با همکاری صلیب سرخ تهیه و توسط کتابخانه درخت دانش ترجمه گردیده است.

 

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Download

File Name File Size

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.