×

قصه‌های زنده‌گی (هفته 23 ) - موش بی‌هوش


طوطی با چوچۀ عکه در یک باغ ساعت تیری می‌کردند. طوطی، چوچۀ عکه را تیله کرده و بالش را شکستانده است.  طوطی از بابه نور می‌خواهد که وی را جایی پنهان کند. بابه نور داستان موش بی‌هوش را بازگو می‌کنند. به این داستان جالب گوش دهید. این برنامه توسط موسسه تعلیمات افغانستان به نشر می‌رسد. ما از ایشان به خاطر اجازه نشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

mp3

Please login to download this file.


About this resource

Author

BBC

Translator

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.