×

شهرِ مومی


در دامنه‌ی کوه‌هایی از جنسِ موم و زیرِ آسمانی نقاشی‌شده با آب‌رنگ، شهری بود زیبا و خوش‌آب‌وهوا. مردمانِ مهربان، باغ‌های سرسبز و دریاچه‌ی پرآبِ این شهر و مخصوصاً کودکانِ شادِ آن، در میان شهرهای دیگر مشهور بود. مردم شهر مومی به یکدیگر لبخند می‌زدند و روزگار به خوشی می‌گذشت. نانوا کوشش می‌کرد بهترین نان‌ها را بپزد. بقال خوب‌ترین خوراکی‌ها را می‌فروخت و شیرینی‌پز برای بچه‌ها کُلچه هدیه می‌داد...

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ذبیح مهدی

Translator

غلام‌رضا حبیبی

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.