×

کتاب ممد درسی دری آموزش خواندن برای سوادآموزان (بخش دوم)


جلد دوم کتاب آموزش خواندن را در برابر خود دارید. این کتاب به منظور افزایش توانایی خواندن نوآموزان طراحی شده است. در این کتاب برای آموزش خواندن و نوشتن زبان دری از روش صداشناسی استفاده شده است. بعد از ختم این کتاب، سوادآموزان قادر خواهند بود 40 کلمه را بدون اشتباه در یک دقیقه بخوانند.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.