×

برده‌گی - تجارت انسان و عواید میلیاردی


این کتاب، پژوهشی است روشن‌گرانه و تعهد محور نسبت با ارزش‌های انسانی و برملاکنندۀ اعمال شبکه‌های قاچاق انسان در بیش از چهل و چهار کشور جهان. این کتاب توسط داکتر عزیز گردیزی ترجمه گردیده و توسط مدیوتیک به نشر رسیده است.  از مدیوتیک به خاطر اجازه نشر این کتاب در کتابخانه درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

لیدا کچو

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.