×

دیدگاه و انکشاف پولیس ملی افغانستان (کارکردها، آسیب‌شناسی و راهکارها)


دیدگاه و انکشاف پولیس ملی توسط وزیر امور داخله اسبق جناب جنرال غلام مجتبی پتنگ به رشته تحریر درآمده است. این اثر در واقع گزارش‌های کاری و یافته‌های نظری ایشان در رابطه با اداره نظام پولیس کشور را بازتاب می‌دهد که برخی از آن‌ها مورد تجربه قرار گرفته و برخی دیگر در قالب پالیسی‌های و شیوه‌های کاری طرح و ارایه شده‌اند. . . (از تقریظ سید حسین اشراق)

Author

پوهنمل سترپاسوال غلام مجتبی پتنگ

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.