×

خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه)


نام این کتاب در اصل آسیای میانه است، اما مترجم نظر به دلیلی که خودش در مقدمه آن‌ را شرح می‌دهد، آن را به خراسان و ماوراء‌النهر تغییر داده است. این کتاب اثری است جامع در باره باستان‌شناسی خراسان بزرگ که شامل مناطق گسترده‌یی که امروز بین چند کشور تقسیم شده است، می‌شود. نویسنده این کتاب آ. بلنیتسکی عضو انستیتوت باستان‌شناسی و مترجم آن دکتر پرویز ورجاوند است. د

 

Author

آ. بلنتسکی

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.