×

شمارش اعداد از عدد یک تا کوانتلیون بدون استفاده از جدول هندسی (ویدیو)


در این ویدیو کلیپ آموزشی، استاد عبدالستار بهادری طریقه شمارش اعداد از عدد یک الی کوانتلیون بدون استفاده از جدول هندسی را آموزش می‌دهد. این ویدیو کلیپ توسط کتاب‌خانه درخت دانش تهیه گردیده است و استفاده از آن رایگان می‌باشد. برای استفاده از صدها مطلب آموزشی به کتابخانه درخت دانش مراجعه کنید

 

Author

انجنیر ستار بهادری

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Download

File Name File Size

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.