×

لوییس بریل


بریل یک روش و سیستم خواندن و نوشتن است که توسط افراد نابینا یا کم بینا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش فرصت خواندن  و نوشتن را برای میلیون‌ها نفر نابینا در سراسر جهان فراهم کرده است. بریل نام مخترع این خط است.  داستان بریل، داستان شجاعت و اراده است.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.