×

کووید - 19 چیست؟ (برای کودکان) (ویدیو)


تولید ایالت بولازونا/بوزین (ایتالیا) به کمک Eurac Research

متن: سیگرید هیچینشینر، والنتینا بیرگونزی؛ تصاویر: اسکار دیودور؛ انیمیشن ویدیو: فابیو دالویت

ترجمه متن به فارسی: عبدالرحیم احمد پروانی - کتابخانه درخت دانش

گوینده: احمد مزمل ابوبکر؛ همکار تخنیکی نسخه فارسی: فیصل ابوبکر

موسیقی: واوی گلاس توسط پودینگتون بیر

 

 

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Download

File Name File Size

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.