×

ماهی‌گیر و ماهی طلایی


ماهی‌گیر و ماهی طلایی مجموعه‌یی از  افسانه‌های کلاسیک می‌باشد که قصه‌ی یک پیرمرد و خانم‌اش را بیان می‌کند.  روزی از روزها پیرمرد به صید ماهی می‌رود و ماهی زرینی را صید می‌کند، ماهی‌گک به زبان آدمی سخن می‌گوید که مرا رها کن تا دهم هدیه ترا...ادامه‌ی داستان را از لینک زیر مطالعه کنید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

الکساندر پوشکین

Translator

ع. دانشور و استاد واصف باختری

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.