×

ماهی‌ها


فوسیل‌ها نشان می‌دهند که ماهی‌ها اولین فقاریه‌ها در کره زمین می‌باشند.  ماهی‌ها دارای شکل، اندازه و رنگ‌های متنوع هستند. بعضی از صفات مشخصه در وجود ماهی‌ها کمک می‌کند تا در آب زندگی کنند. این مطلب توسط بانو فوزیه حساس برای کتابخانه درخت دانش تهیه گردیده است.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

فوزیه حساس

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.