×

حفاظت از محیط زیست


امروز مشکلات محیط زیستی رو به رشد بوده و فعالان محیط‌ زیست ایده‌های بدیعی برای حفظ اکوسیستم ارایه می‌کنند. با این که تلاش‌های شماری در جهت حفظ زمین از فاجعه زیست‌ محیطی صورت گرفته است، اما تهدید اکوسیستم از جهات مختلف همچنان ادامه داشته و ممکن است در نهایت موجب از بین رفتن آن شود. در این مطلب نکات مفیدی در مورد محیط زیست و حفاظت از آن می‌خوانید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

فوزیه حساس

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.