×

سیستم غدۀ درون‌ریز


سیستم غدۀ درون‌ریز از غده‌هایی ساخته شده است که تولیدکننده و ترشح‌کننده هورمون‌ها اند و معمولاً به  این غده‌ها پیام رسان‌های کیمیاوی می‌گویند. در این مطلب در این باره به تفصیل بخوانید.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

رویا امیری

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.