×

برنج و تولید آن


برنج به عنوان یک منبع خوب غذایی امروز در تغذیۀ صد ها ملیون انسان، در سراسر جهان نقش مهم را به عهده دارد. قابلیت هضم برنج به مراتب بیشتر از کچالو، نان جودر، گندم، شیر و سایر محصولات غذایی می باشد. برنج دارای مقدار زیاد نشایسته بوده و نیز دارای شحم، مواد نایتروجنی، قند، سلولوز و انواع ویتامین های B1 و B2 و موادی معدنی شامل پتاسیم، مگنیزیم و آهن می باشد. برنج در ساخت پلو، نان، فرنی، سوپ، کیک، کلچه و دیگر مواد غذایی دارای موارد استعمال فراوان برای انسان هاست. این مطلب توسط اعضای دفتر موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان در ولایت تخار افغانستان برای کتابخانه درخت دانش تهیه و ارسال شده است.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.