×

اخلاق و معلومات مدنیه


کتاب اخلاق و معلومات مدنیه توسط غلام محی‌الدین انیس نگاشته شده و پس از تصویب فیض محمد خان وزیر معارف آن زمان در سال 1304 در مطبعه شرکت رفیق در 1200 نسخه به چاپ رسید. کتابخانه درخت دانش این کتاب را از کتابخانه  http://afghanistandl.nyu.edu/  بارگذاری و با در نظرداشت مجوز باز آن، برای استفاده بیشتر مشتاقان مطالعه و پژوهش‌گران مجدداً در کتابخانه درخت دانش به نشر رسانیده است.

Author

غلام محی‌الدین انیس

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.