×

آثار هرات (جلد اول)


کتاب آثار هرات به خامه استاد خلیل‌الله خلیلی نویسنده، شاعر و ادیب نامدار افغانستان در سال ۱۳۰۹ به نشر رسیده است. نسخه دیجینالی این کتاب در کتاب‌خانه دیجیتالی افغانستان به نشر رسیده است. برای دسترسی به کتاب‌های بیشتر در کتاب‌خانه دیجیتالی افغانستان، به این لینک مراجعه کنید: http://afghanistandl.nyu.edu/

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

خلیل‌الله خلیلی

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.