×

فشار مایعات (مضمون فزیک صنف هفت) (ویدیو)


در این کلیپ آموزشی درس فشار مایعات مربوط کتاب مضمون فزیک درسی صنف هفتم توسط استاد مدیحه احمدی ارایه می‌گردد.

 

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Download

File Name File Size

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.