×

مطالب کتاب‌خانه درخت دانش شامل مجموعه eGranary می‌شود.

کتاب‌خانه آنلاین eGranary که بنام انترنیت در جعبه (The Internet in a Box) نیز یاد می‌شود، میلیون‌ها منابع آموزشی دیجیتلی را برای نهادهایی که دسترسی به انترنیت ندارند، به نشر می‌رساند. این کار از طریق مُشتَرک شدن در شبکه محلی LAN صورت می‌گیرد و به این ترتیب هر کسی که عضو یک نهاد آموزشی اند می‌تواند به این منابع دسترسی آزاد و دایمی داشته باشند. eGranary ابزاری است که در تمام جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و منابع کتاب‌خانه درخت دانش در سال 2019 شامل این مجموعه می‌گردد.