×

مطلب برجسته:‌ویدیوکلیپ آموزشی در مورد کووید - ۱۹

گروه کاری کتاب‌خانه درخت دانش به برگردانی و نشر مطالب آموزشی در مورد کووید - ۱۹، وقایه از آن و اثر آن بر سلامت انسان‌ها، در هر سنی که باشند،  ادامه می‌دهد. این کلیپ ویدیو که به زبان فارسی در کتاب‌خانه به نشر رسیده است، یکی از چندین مطالبی است که در مورد ویروس کرونا معلومات می‌دهد:https://ddl.af/fa/resource/9641