×

معرفی یکی از رضاکاران کتاب‌خانه درخت دانش

عادله علی‌زاده یکی از رضاکاران فعال کتاب‌خانه درخت دانش است که در جریان کارزار ترجمه کتاب‌های ستوری ویوور چندین کتاب را از زبان انگلیسی به زبان فارسی برگردانده است. عادله به چند پرسش ما در مورد انگیزه‌اش برای برگردانی رضاکارانه و آرزوهایش برای آینده افغانستان، پاسخ داده است.
 
بیشتر دوست دارید چه مطالبی را ترجمه کنید؟
من دوست دارم کتاب‌های داستان برای کودکان را ترجمه کنم. این کتاب‌ها مرا به یک دنیای پر از زیبایی می‌برند.
 ترجمه رضاکارانه برای کتاب‌خانه دانش برای شما چه معنی می‌دهد؟
همکاری رضاکارانه با کتاب‌خانه درخت دانش، برای من افتخار بزرگ و تجربه پربهایی است. این کار برای من به معنی مبارزه با بی‌سوادی و کمک به کودکان در خواندن کتاب‌های قصه است که از سایر زبان‌ها ترجمه شده‌اند. من فکر می‌کنم ما باید از جایی شروع کنیم. ما حتی اگر کارشناس هم نباشیم، برای نابودی جهل باید از تمام نیروی خود کار بگیریم.
 برای آینده آموزش و پرورش در افغانستان چی آرزوهایی دارید؟
من آرزو می‌کنم تا کودکان کشورم را نشسته بر چوکی‌های مکتب در حال درس خواندن ببینم. آرزو دارم تا کودکان وطنم به جای نفرت و کینه، به یک دیگر عشق و مهر بورزند. من همچنان می‌خواهم تا کودکان را به جای کار کردن در جاده‌ها، در کتاب‌خانه‌ها در حال مطالعه ببینم. من آرزو دارم تا همه کودکان بتوانند به مکتب بروند و داغ حسرت درس خواندن بر دل هیچ کودکی ننشیند.
 با در نظرداشت وضعیت کنونی کشور، ما باید برای آموزش هر فرد تمرکز کنیم و حتی مهم‌تر از آن به بهبود کیفیت نظام آموزشی توجه به خرج دهیم. من شدیداَ به این باورم که اگر کودکان ما دست‌رسی آزاد و مساویانه به آموزش و پرورش با کیفیت داشته باشند، ما نه تنها در افغانستان که حتی در جهان می‌توانیم تغییر بیاوریم. در نهایت، اگر ما می‌خواهیم در جهان تغییر بیاوریم، باید از تغییر در خود و جامعه خود آغاز کنیم.