×

گروه کاری

همکاران کتابخانه درخت دانش

کتابخانه درخت دانش توسط سازمان زنان کانادا برای زنان در افغانستان  (CW4WAfghan) بنیاد گذاشته شده و منحیث بخشی از فعالیت‌های تعلیمی – تربیتی این سازمان در افغانستان، فعالیت می کند. گروه کارکنان کتابخانه آنلاین درخت دانش شامل افراد ذیل است:

تهیه، ترتیب و نشر منابع در این وبسایت، به یمن همکاری رایگان رضاکاران عزیزی که از تلاش‌ها و زحمات شان قدردانی می‌شود، ممکن گردیده است.

رییس

 • لارین اوتس  Lauryn Oates

مدیر توسعه

 • جمشید هاشمی

مدیر کیفیت محتوا

 • عبدالرحیم احمد پروانی

ارتباطات و معارف

 • صدیق الله سروری

کارشناس کتابخانه دیجیتلی

 • لیتها ک. گوگر Letha K. Goger

مشاور جواز و آرشیف

 • نیکول آسکین Nicloe Askin

هماهنگ‌کننده مترجمین:

 • کتی فییک  Cathy Feick

همکاران بخش فارسی:

 • شبنم حضرتی
 • برشنا نظری
 • حیات الدین طیب قادری
 • نادر
 • همایون طاهریار
 • محمد مرتضی رحیمی
 • خجسته صدری
 • عبدالوحید ستانکزی
 • شیر حسین

همکاران بخش پشتو:

 • منیر ابراهیمی
 • لطیف راشدی
 • داوود حبیب‌زی
 • صدیق خان
 • اسحق فیضی

گرافیک دیزاین:

 • احمد فرین صادق
 • امان سادات

شنیداری و تصویری:

 • چارلین فرناندس

همکاران

همکاران رسانه ای ما

http://8am.af http://www.tolo.tvwadsam.jpg