×

کاربوهایدریت‌ها


بدن انسان که ساختمان بسیار مغلق دارد، برای امرار حیات و معیشیت و اجرای فعالیت‌های مختلف به خوردن مواد خوراکه ضرورت دارد. لاوازیه بار اول واضح ساخت که از تحمض مواد غذایی حرارت بدن ثابت (370C/98.60F) می‌ماند. مواد خوراکه عبارت از کاربوهایدریت‌ها و شحمیات (جهت تولید انرژی)، پروتین‌ها (جهت تعمیر و ترمیم حجرات)، ویتامین‌ها ( جهت تأمین وظایف عادی عضویت و جلوگیری از مریضی‌های مختلف)، منرال‌ها (جهت ساختن استخوان‌ها، دندان و بعضی انساج) و آب می‌باشد که توسط انسان‌ها خورده می‌شود. با وجودیکه آب انرژی  تولید نمی‌کند، اما برای امرار حیات خیلی‌ها مهم و باارزش می‌باشد زیرا این آب است که در داخل بدن تعداد زیاد تعاملات کیمیاوی در عدم موجودیت آب امکان پذیرنبوده و صورت گرفته نمی‌تواند. در این مطلب، شما نکات مهمی را در مورد کاربوهایدریت‌ها مطالعه می‌کنید.

برای باز کردن این مطلب، لطفاً روی دکمه‌ی "داونلود" در پایین کلیک کنید.‎

 واژه‌نامه

فایل: شماره شناسایی

pdf

Please login to download this file.

فایل: شماره شناسایی

docx

Please login to download this file.


پیرامون این منبع

نویسنده

سلیمه سکندری

مترجم

جواز/مجوز

CC BY / CC BY-SA

نظرات

0 نظراتی که تا به حال رسیده است

لطفا برای گذاشتن نظرات وارد سیستم شوید.