×

ویتامین‌ها و ضمایم آن


ویتامین‌ها مرکبات مهم کیمیاوی اند که یک قسمت غذا را تشکیل داده و برای امرار حیات و معیشیت خیلی‌ها مهم  و با ارزش می‌باشند. البته اهمیت ویتامین‌ها بار اول در سال 1897 توسط کیمیادان هالندی بنام اکمان (Ekman) به اثبات رسید. چون مقدار ویتامین‌ها در داخل بدن انسان به مقدار کم بوجود می‌آید، لذا لازم است تا ویتامین‌های ضروری از طریق اخذ مواد غذایی مرفوع گردد.


پیرامون این منبع

نویسنده

سلیمه سکندری

مترجم

جواز/مجوز

CC BY / CC BY-SA

نظرات

0 نظراتی که تا به حال رسیده است

لطفا برای گذاشتن نظرات وارد سیستم شوید.