×

کمک به کودکان و نوجوانان برای مقابله با خشونت و حوادث ناگوار


واکنش به یک آسیب روانی می‌تواند فوری یا با تاخیر رخ دهد. این واکنش، بسته به نوع و شدت ضربه متفاوت است و شامل طیف وسیعی از رفتارها و پاسخ‌ها می‌باشد. کودکان با مشکلات روانی زمینه‌ی سابقه‌ی ضربات روحی قبلی و فقدان حمایت اجتماعی و خانواده‌گی، ممکن است واکنش‌های شدیدتری نشان دهند. واکنش شایع در کودکان به دنبال ضربه‌های روانی، از دست دادن اعتماد و احساس ترس از بروز مجدد وقایع دردآور می‌باشد. در این مطلب شما با راه‌کارهایی که می‌توان با استفاده از آن‌ها به یک کودک یا نوجوانی که در اثر مواجه شدن با یک حادثه یا خشونت دچار آسیب روانی شده است، کمک کرد.


پیرامون این منبع

نویسنده

مترجم

افسانه برقعی

جواز/مجوز

CC BY / CC BY-SA

نظرات

0 نظراتی که تا به حال رسیده است

لطفا برای گذاشتن نظرات وارد سیستم شوید.