×

اضطراب (استرس) چیست؟


هر یک از ما و شما به نحوی اضطراب یا استرس را در زنده‌گی تجربه کرده‌ایم و می‌کنیم. اضطراب یک واکنش طبیعی انسان‌ها در برابر فشار یا فشارهای روانی است که ما گاه گاهی با آن در زنده‌گی مواجه می‌شویم. در این مطلب شما نکات مفیدی را در مورد اضطراب مطالعه می‌کنید.


پیرامون این منبع

نویسنده

شیما مایل نقشبندی

مترجم

جواز/مجوز

CC BY / CC BY-SA

نظرات

0 نظراتی که تا به حال رسیده است

لطفا برای گذاشتن نظرات وارد سیستم شوید.