×

چگونه از عفونت یک زخم جلوگیری کرد؟ (پوستر)


این پوستر به شما کمک می‌کند تا با مراقبت از زخم و جلوگیری از عقونت آن آشنا شوید

نویسنده

جواز/مجوز

CC BY / CC BY-SA

نظرات

0 نظراتی که تا به حال رسیده است

Please login to add comments.