×

تاریخ سبک‌های ساختمان معماری در اروپا


سبک هنرمعماری دراروپا بسیار گسترده و وسیع است که بناهایی مانند کلیساها، قصرها و عمارات مختلف دولتی و غیردولتی را در بر می‌گیرد. جناب سید شریف حسینی که در رشته مهندسی دکترا دارد، در این نوشته به تاریخ سبک‌های ساختمان معماری در اروپا پرداخته است.

نویسنده

دکتور سید شریف حسینی

جواز/مجوز

CC BY / CC BY-SA

دانلود

Please login to download this resource.

نظرات

0 نظراتی که تا به حال رسیده است

Please login to add comments.