×

توصیه‌هایی برای معلمین - تشویق به رژیم غذایی صحی و فعالیت‌های فزیکی در صنف


معلمین گرامی می‌توانند با به کار بستن این توصیه‌ها، رویکردهای مفید و سالمی را در مورد داشتن رژیم غذایی صحی و انجام فعالیت‌های فزیکی در صنف در بین شاگردان ترویج کنند.

 


پیرامون این منبع

نویسنده

مترجم

احمد قاسمی

جواز/مجوز

CC BY / CC BY-SA

نظرات

0 نظراتی که تا به حال رسیده است

لطفا برای گذاشتن نظرات وارد سیستم شوید.