×

حکمةالشراق


شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به شهاب الدین، شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ شهید ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. سهروردی را می توان بنیانگذار روشی نو و یکی از احیاگران فلسفه در شرق به شمار آورد. وی به تاریخ تاریخ 549ق در دهکده سهرورد زنجان (ایران کنونی) به دنیا آمد. شیخ  روز جمعه آخر ماه ذی الحجه سال 587ق در حالی که در زندان ملک ظاهر بود و از خوردن منع شده بود، در سن ۳۷ ساله‌گی جان سپرد. آرام‌گاه او در شهر حلب سوریه قرار دارد. از شیخ سهروردی در حدود پنجاه اثر به جا مانده است.

برای باز کردن این مطلب، لطفاً روی دکمه‌ی "داونلود" در پایین کلیک کنید.‎

 واژه‌نامه

فایل: شماره شناسایی

pdf

Please login to download this file.


پیرامون این منبع

نویسنده

شیخ شهاب‌الدین یحیی سهروردی

مترجم

دکتر سید جعفر سجادی

جواز/مجوز

CC BY / CC BY-SA

نظرات

0 نظراتی که تا به حال رسیده است

لطفا برای گذاشتن نظرات وارد سیستم شوید.