×

چرخه ضرب زبانی


این روش به شاګردان فرصت میدهد تا با استفاده از فارمت های مختلف سوال های ضرب را به ساده ګی حل نمایند.

نویسنده

سطح منبع

جواز/ دارنده حق چاپ

نظرات

0 نظر تا کنون

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.