×

شیرأن که ڤه خاۍ عکس ده یاوگه لشݢ


ژه گزشته غأف تا وېس قصه غأن ژه شیر دلاورأن ق أاژه دوست أافش که ده جنگل ڤه رزگی أاف سرگرمي نگه لېتي، وه ناوأاف یخسیڤدي. مه قصه ناوأف یخسیڤد که چرگ نه دریاوأن که وأف واقعیت چلارأت و سرده مشکلاتأف استاده‌گي کنأت که ژه بی‌تجربه‌گیأنشان أست یا تا وېس ڤاوأف چلشݢي وه چڤزنأت. شکل اصلي ژم قصه‌غأن شاعر افغان مولانا جلال الدین محمد بلخيأن ده قرن سیزده بیان کري ڤیه. بیشدر ژه 700 سالاأن پیره ژه دنیاأن شیي. شکل فعلي ژم قصه‌غأن توسط نه نویسنده افغانأن خاص نه رزگیأف نوختغه شیي. ادریس شاه أن بیشدر ژه ۳۰ سالاأن ڤه قصه‌غأف ژه مردمأن و کتیوأف ژه افغانستانأن وآسیاي مرکزي و شرق میانه‌غأن جمعي کري.

نویسنده

ادریس شاه

جواز/ دارنده حق چاپ

CC BY / CC BY-SA

نظرات

0 نظر تا کنون

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.