×

درخت دانش کتابتون په پشه يي ژبه کې

موږ په ډېره خوښۍ دا اعلان کوو چې په درخت دانش کتابتون کې دا مهال څوارلس کتابونه په پشه يي ژبه باندې خپاره شوي دي. له دې کتابونو څخه، دوولس کتابونه زموږ د همکارې ادارې هوپو بوکز (Hoopoe Books) او دوه کتابونه د درخت دانش کتابتون لخوا چمتو شوي. هغه کتاب چې عنوان یې هدیه ولې نن غمجنه ده؟ د محمد زمان کلماني لخوا له پښتو ژبې څخه پشه يي ژبې ته ژباړل شوی دی، له لاندې لېنک څخه یې لاس ته راوړلای شی.
https://ddl.af/pa/resource/9546