×

ژوند او روزنه (روغتیا او ژوند- ۲۲ مه اوني) د ماشومانو د اسهال ناروغي


د افغانستان د تعليمي مؤسسې تعليمي خپرونې چې له ۱۹۹۴ کال را په دېخوا يې د بي بي سي لخوا خپل نشرات پيل کړل، د ژوند په بېلابېلو برخو لکه مالدارۍ، د شخړو حل، روغتيا، بيارغونه او نورو برخو کې ارزښتناک پيغامونه خپاره کړي او خپروي يې. په دې تعليمي خپرونو کې زموږ نړۍ – زموږ راتلونکې، د بنجاره خورجين، يوه ماڼۍ او زر دريڅې، ژوند او زده کړه، د آبادۍ غږ، روغتيا او ژوند او په خاورو کې زر خپرونې شاملې دي. له ۱۳۹۱ کال څخه را په دېخوا دا اداره له بي بي سي څخه جلا شوه او د افغانستان د تعليمي مؤسسې په نوم يې د غير دولتي مؤسسې په توګه کار ته ادامه ورکړه، چې اوس هم د بي بي سي راډيو له لارې يادې تعليمي خپرونې خپروي. موږ د افغانستان له تعليمي مؤسسې څخه مننه کوو چې موږ ته يې په درخت دانش پرليکه کتابتون کې د دې خپرونو د بيا خپراوي اجازه راکړه.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

mp3

Please login to download this file.


About this resource

لیکونکی

ژباړونکی

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

Please login to add comments.