×

مقصدلی درسلرنینگ باشلنیشی وآخری


مقصدلر

بواوچره‌شووده اشتراکچیلر قوییده‌گیلرگه اېگه‌ بۉلیشلری ممکن:

  • درس  نی مقصدلی روشده تعلیم مقصدلری بیلن انیقله ی آله دیلر.
  • نیمه‌ اوچون درسلر توشونرلی و اۉقووچیلر حیاتیگه ماس بۉلیشی کېره‌کلیگینی توشونه آله دیلر.
  • حاضرگی وآلدینگی درس/تعلیم  اۉرته سیده علاقه ایجاد قیله آله دیلر.
  • درسلردن خلاصه چیقریش بیلن مقصدلی یکونله ی آله دیلر.

یازوچی

جواز/ دارنده حق چاپ

CC BY / CC BY-SA

نظرات

0 نظر تا کنون

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.