CATEGORY: آموزش, featured

توجه به سلامت روانی دانش‌آموزان

Course Access: Lifetime
Course Overview

خوش آمدید
به کورس آموزش سواد سلامت روان برای آموزگاران خوش آمدید. این کورس، اساساً برای آموزگارانی طراحی شده است که در دانشکده‌های تعلیم و تربیه و مکاتب تدریس می‌کنند و یا هم در بخش‌های اداری یا سایر بخش‌های رهبری یا تخصصی مانند مشاور، روان‌شناس، یا آموزگار فعالیت می‌کنند. همچنین این کورس به همه کسانی که علاقه‌مند به فراگیری و بلندبردن سطح آگاهی‌شان در عرصهٔ سواد سلامت روان استند، نیز توصیه می‌شود. حتی اگر شما آموزگار هم نیستید، این کورس برای شما و خانواده‌ی شما مفید است.